Dizionario Francese-ItalianoDonazione
Vai al dizionario italiano-francese

machiniste
pronuncia: /maʃinist/
sostantivo maschile e femminile

macchinista

permalink
<<  machinerie machisme  >>

Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

machin (s. masch.)
machinal (agg.)
machination (s. femm.)
machine (s. femm.)
machinerie (s. femm.)
machiniste (s. masch. e femm.)
machisme (s. masch.)
macho (agg. e s. masc.)
mâchoire (s. femm.)
mâchonner (v. trans.)
maçon (s. masch.)
maçonnerie (s. femm.)
maculé (agg.)
maculer (v. trans.)
madame (s. femm.)
mademoiselle (s. femm.)
maf(f)ia (s. femm.)
mafia (s. femm.)
magasin (s. masch.)
magazine (s. masch.)

Sfoglia il dizionario francese-italiano a partire da:

---CACHE---